Appens egenskaper

Här presenteras några av NewSplitters grundläggande egenskaper och funktioner. Vill du hoppa direkt till en specifik sektion är rubrikerna följande:

 

Community-baserad

En av de mest grundläggande egenskaperna av NewSplitter är att vi är community-baserade. Det innebär bland annat att vi ger tillgång till kommentarsfält vid alla artiklar. Vi tycker det är fundamentalt för en demokrati att händelser i samhället går att diskutera så fritt som möjligt. I NewSplitter visas en artikel i taget med en förhandsvisning bestående av rubrik, ingress och bild, tillsammans med kommentarer. Det går så klart också att klicka på artikeln och läsa den i webbläge genom appen. 

Du kan se hur det fungerar ->

Olika åsikter och perspektiv

Appen kan hitta och lyfta upp kommentarer med olika åsikter och perspektiv ur kommentarsfältet. Den plockar upp de två populäraste kommentarerna med olika synvinklar, genom att se hur representativa grupper har röstat för eller emot. Den kan även visa de mest engagerande och mest besvarade kommentarerna, då det saknas representativa grupper. 

Vi löser detta genom att användarna får möjlighet att koppla varje artikel till ett ämne. Den koppling som flest valt klassas som artikelns ämne. Användarna får sen svara på vad de tycker om ämnet; hur mycket de gillar eller ogillar det. Med den informationen kan appen sortera fram den populäraste kommentaren från varje sida. I detta exempel så visas då den kommentar som fått flest likes bland de som gillar kärnkraft och den kommentar som fått flest likes från de som ogillar kärnkraft. På så sätt vill vi underlätta för läsarna att se att de att oftast finns andra synvinklar än deras egen och plocka fram det bästa argumentet från varje sida. Vi plockar inte bort övriga kommentarer utan särskiljer bara mest populära. Resten av kommentarerna finns att läsa och interagera med längre ner.

Varna och visa motiv vid opålitlig eller vinklad artikel

NewSplitter kan varna och visa motiveringar om en artikel har ansetts som opålitlig eller vinklad av en representativ grupp.

Detta åstadkoms genom att användarna kan lämna betyg på pålitlighet på artiklarna. Appen kan då varna när en viss mängd användare bedömt artikeln som opålitlig. Varningen syns bara om det är en representativ grupp som angett eventuell opålitlighet. I exemplet ovan kan man se att det både är de som gillar kärnkraft och de som ogillar kärnkraft som angett artikeln som opålitlig. När en användare angett att en artikel är opålitlig och sen skriver en kommentar kommer det upp en hashtag i textfältet för att visa att kommentaren innehåller ett motiv till varför författaren anser artikeln som opålitlig. När en artikel ansetts opålitlig letar appen fram den populäraste kommentaren med opålitlighetsstämpel och lyfter fram den tillsamman med varningen. Om du tycker en kommentar är opålitlig, går det även att bedöma pålitligheten och kommentera med motiv till varför du anser detta. Vi säger dock aldrig att en artikel är felaktig utan ger dig bara ett bättre underlag för att göra ditt eget ställningstagande.

Strukturera och belägga dina värderingar

NewSplitter hjälper dig att strukturera och belägga dina värderingar.

Hur det fungerar

Vad du tycker om de olika ämnena som artiklar är kopplade till sparas i din värderingsprofil. Du kan även gradera om du tycker frågorna är mer eller mindre viktiga genom att svara mellan 3 tummar ner till 3 tummar upp. Listan över de ämnen du bryr dig om sorteras sen efter dignitet. De ämnen du har starkast åsikter om, och tycker är viktigare, hamnar höst upp. På så sätt struktureras dina åsikter och det blir tydligt som är viktigast för dig. Om du väljer att vara offentlig med dina värderingar, kan du på ett överskådligt sätt profilera dig och förtydliga för andra vad du tycker.

När du läser intressanta artiklar eller kommentarer kan du spara dem som belägg för dina värderingar. Du kan ange hur starkt belägget är och i vilken riktning. Du kan alltså även spara bra motargument för vad du tycker. Precis som med åsikterna sorteras beläggen efter dignitet, så de starkaste beläggen hamnar högst upp. Du kan så klart även använda din egna kommentarer som belägg för dina värderingar. Och som sagt går det att ställa in om man vill vara offentlig med sina värderingar och belägg, eller inte.

Förstå andra användares värderingar och belägg

Med NewSplitter kan du lätt se vad de du debatterar med tycker i olika frågor. Detta förutsatt att de valt att vara öppna med sina värderingar.

Hur det fungerar

Du kan klicka på användare för att se vilka värderingar de prioriterar och med vilka belägg de motiverar dessa. Du kan även se om personen har tagit hänsyn till argument som pekar på en annan ståndpunkt en den de själva landat i.

Feedback på hur du påverkar andra

NewSplitter kan lämna feedback på hur du påverkar andra och vilka du påverkar. Appen informerar när någon använder dina kommentarer som belägg för sina åsikter i olika ämnen. Om användarna är offentliga med sina värderingar kan du även få reda på om du påverkar någon som står nära dig värderingsmässigt eller om du påverkar de som har andra åsikter. Du kan få reda på om någon justerat sina åsikter efter att de läst dina argument och hur starkt de graderat ditt argument i förhållande till tidigare sparade argument.

Hur det fungerar

Ställ frågor, ge förslag eller berätta vad du tycker om NewSplitters egenskaper och funktioner i vår Facebook-grupp.