Community-baserad

En av de mest grundläggande delarna i New-Splitter är att vi är communitybaserade. Det innebär bland annat att vi ger tillgång till kommentarfält på alla artiklar. Vi tycker att yttrandefrihet är som viktigast kring just samhällsfrågor! Vi tycker det är fundamentalt för en demokrati att händelser i samhället går att diskutera så fritt som möjligt.  I NewSplitter visas en artikel i taget med en förhandsvisning av artikeln tillsamman med kommentarer. Det går så klart också att klicka på artikeln och läsa den i webbläge i appen.

Hur det fungerar

Olika åsikter och perspektiv

Appen kan hitta olika åsikter och perspektiv i kommentarsfältet. Den kan plocka upp de två populäraste kommentarerna med olika synvinklar.

Hur det fungerar

Vi löser detta genom att användarna får möjlighet att koppla artikeln till ett ämne. Den koppling som flest valt klassas som artikelns ämne. Användarna får sen svara vad de tycker om ämnet. Med den informationen kan appen sortera fram den populäraste kommentaren från var sida. I detta exempel så visas då den kommentar som fått flest like bland de som gillar kärnkraft och den kommentar som fått flest likes från de som ogillar kärnkraft. På så sätt vill vi underlätta för läsarna att se att de att oftast finns andra vynvinklar än deras egen och plocka fram det bästa argumentet från var sida. Men vi plockar inte bort övriga kommentarer. Vi lyfter bare de två som vi tror tillför mest. Resten av kommentarerna ligger under.

Varna och visa motiv vid opålitlig eller vinklad artikel

New-Splitter kan varna och visa på ett motiv i det fall en artikel skulle ansetts som opålitlig eller vinklad av en representativ grupp.

Hur det fungerar

Detta åstadkoms genom att användarna kan lämna betyg på pålitlighet på artiklarna. Appen kan då varna när en viss mängd sett artikeln som opålitlig. Det kontrolleras även så att varningen bara sker om det är en representativ grupp som angett eventuell opålitlighet. I fallet ni ser här kontrolleras att det både är de som gillar kärnkraft och de som ogillar kärnkraft som angett artikeln som opålitlig. När en användare angett att en artikel är opålitlig och sen skriver en kommentar kommer det upp en hashtag i textfältet. Om användaren inte suddar ut hashtagen, kommer kommentaren få en stämpel. På så sätt kan författaren av kommentaren visa att kommentaren innehåller ett motiv till varför denne ser artikeln som opålitlig. Så som ni ser här i exemplet. Så när en artikel setts om opålitlig så kan appen leta fram den populäraste kommentaren med opålitlighetsstämpel och lyfta fram den tillsamman med varningen. Om du tycker en kommentar är opålitlig, går det även att stämpla svar på kommentaren med motiv till varför du anser detta. Vi säger dock aldrig att en artikel Är felaktig. Vi ger dig bara ett bra underlag för att göra ett eget ställningstagande.

strukturera och belägga dina värderingar

New-Splitter hjälper dig att strukturera och belägga dina värderingar.

Hur det fungerar

Det du besvarar kring artiklarnas ämnen sparas mot din profil. Så du slipper bevara samma ämne flera gånger. Du kan även gradera om du tycker frågorna är mer eller mindre viktiga. Du kan svara från 3 tummar ner till 3 tummar upp på de olika ämnena. Det blir som en valkompassera som det brukar gå att göra innan riksdagsval. Listan sorteras sen på dignitet. Så de ämnen du har starkast åsikter om, och tycker är viktigare, hamnar höst upp. På så sätt kan du strukturera dina åsikter och det blir tydligt vad du tycker är viktigast. Om du väljer att vara offentlig med dina värderingar, kan du på ett överskådligt sätt profilera dig och förtydliga för andra vad du tycker. När du läser Intressanta artiklar eller kommentarer kan du spara dem som belägg för dina värderingar. Du kan ange hur starkt belägget är och i vilken riktning. Du kan alltså även spara bra motargument för vad du tycker. Precis som med åsikterna sorteras beläggen efter dignitet, så de starkaste beläggen hamnar högst upp. Du kan så klart även använda din egna kommentarer som belägg för dina värderingar. Och som sagt går det att ställa in om man vill vara offentlig eller ej med sina värderingar och belägg.

Förstå andra användares värderingar och belägg

Med New-Splitter kan överblickligt se vad de du debatterar med tycker. Förutsatt att de valt att vara öppna med sina värderingar.

Hur det fungerar

Du kan klicka på andra användare för att se mer vilka värderingar de prioriterarar och med vilka belägg vederbörande motiverar detta. Du kan även se om personen har tagit hänsyn till argument som pekar på en annan ståndpunkt en den de själva landat i.

Feedback på hur du påverkar andra

New-Splitter kan lämna feedback på hur du påverkar andra och vilka du påverkar. Appen kan lämna feedback på när någon använder dina kommentarer som belägg för vad de tycker. Om användarna är offentliga med sina värderingar kan du även få reda på om du påverkar personer som står närmare dig värderingsmässigt eller om du påverkar de som står långt ifrån dig. Du kan få reda på om de du påverkar, justerar sina åsikter, efter de läst dina argument. Du kan få reda på hur starkt de graderat ditt argument i förhållande till tidigare sparade argument.

Hur det fungerar