Vi vill skapa den bästa plattformen för alla som vill förstå eller påverka samhället. Vi vill att våra användare skall bli mer öppensinnade, mer källkritiska och bättre på att argumentera.

  • Vi vill hindra att människor blir tystade.
  • Vi vill främja att goda idéer har möjlighet att lyfta.
  • Vi vill visa olika perspektiv.
  • Vi vill informera om något anses inte stämma, vara vinklat eller saknas.
  • Vi vill skapa struktur på användarnas syn på samhället.
  • Vi vill ge feedback på hur användare påverkar varandra.
”Tillsammans skapar vi en transparent och balanserad samhällsdebatt kring nyheter.”

Kärnvärden

Relevans

Vi strävar efter att alltid hitta, visa och lyfta det mest relevanta innehållet, vare sig det handlar om nyhetskällor, artiklar eller kommentarer som berikar nyhetsflödet. 

Transparens

NewSplitter är en community-baserad nyhetstjänst. Därför vill vi vara öppna mot våra användare. Vi vill skapa en så transparent organisation som möjligt. Allt som inte har ett tydligt värde att hållas hemligt skall vara offentligt. Om någon i organisationen agerar oetiska skall det inte finnas några repressalier för den som lyfter detta till allmänheten.

Balans

För att motverka filterbubblor och öka förståelsen för olika åsikter inom samhället balanserar vi kommentarer som stödjer olika sidor och låter läsarna bedöma vilken sida de står bakom. 

Yttrandefrihet

Vi på NewSplitter har en tillåtande syn på yttrandefrihet. Vi tycker att yttrandefrihet trumfar rädslan av att känna sig kränkt. Vi vill lägga oss i så lite som möjligt i det som sägs på vår plattform, bortsett från lag och de mest grundläggande forumregler.