Detta är det avtal som måste godkännas för att använda appen.

Vi vill börja med att uppmana dig att läsa avtalet noga!

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar ditt telefonnummer för att försvåra för användare att skapa dubbla konton, samt försvåra möjligheten att skapa falska konton. Vi lagrar din mailadress för att du skall kunna återställa lösenord och för att vi skall kunna kontakta dig. 

Inga andra användare eller tredje part får åtkomst till ditt telefonnummer eller din mejladress. 

Vi lagrar ditt telefonnummer eller din mejladress tills du väljer att avsluta ditt konto. 

Vi lagrar information om vilka artiklar du anger som intressanta för att anpassa och förbättra flödet för alla användare som grupp. Information om vilka artiklar just du gillar att läsa visas inte för andra användare. Information om vilka artiklar du anger som intressanta kommer i framtiden användas för att kunna skapa ett nyhetsflöde som intresserar just dig mer. 

Regler

För att använda tjänsten skall du använda ditt riktiga namn. Du får inte vara under 15 år. Tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Du får endast skapa ett konto. Om du av misstag råkar skapa ett till konto skall detta rapporteras till oss snarast. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Du får inte dela ditt lösenord, bevilja åtkomst till ditt konto åt andra eller överföra ditt konto till någon annan (utan vårt tillstånd). Du får inte skapa ett nytt konto om vi tidigare har inaktiverat ditt konto på grund av brott mot våra regler, villkor eller riktlinjer.

Du får inte ladda upp virus eller skadlig kod eller göra något som kan inaktivera, överbelasta eller hämma våra produkters korrekta funktion eller karaktär. Du får inte söka åtkomst till eller samla in data från våra produkter genom att använda automatiserade medel eller försöka få åtkomst till data som du inte har behörighet för. Du får inte bryta mot svenska lagar.

Privata eller kommersiella annonser, så som köpes-, säljes- eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna. Spridning eller att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten. Publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet. Du får inte heller använda Tjänsten så att någon annan drabbas av olägenhet eller skada. Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.

Kommentarer skall vara i huvudsak på svenska i undantagsfall på engelska. Kommentarer skall ha anknytning till artikeln eller till andra kommentarer på artikeln. Det ät inte tillåtet att motarbeta den fria debatten i forumet, genom att systematiskt publicera inlägg med för låg kvalitet. Om användare skriver en kommentar som strider mot våra regler får de i regel varning för detta. Vid upprepade regelbundna varningar stänger vi av möjligheten att kommentera en begränsad tid. I ovanliga fall kan vi avsluta kontot. 

Avsluta konto

Vi förbehåller oss rätten att avsluta konton för användare som inte följer detta avtal. I sådant fall skickar vi även epost med motivation till adressen som angetts vid skapande av konto. Du har rätt att avsluta konto om du inte längre finner våra tjänster intressanta. När ditt konto avslutas raderas alla användardata som kan kopplas till dig. Har du brutit mot en lag, sparas uppgifter kopplade till brottet.

Extra känsliga personuppgifter

Information om åsikter och värderingar räknas som extra känsliga personuppgifter. När användarna svarar på åsikter och värderingar kring en artikel används detta för att kunna lyfta olika synvinklar bland kommentarer. Vi sparar dessa uppgifter för att du skall slippa besvara dessa frågor igen, när vi ser andra artiklar kring samma ämne. Dessa svar kan ingen annan se, om du inte aktivt ställer in att visa dessa. Vi kommer inte heller dela dessa uppgifter till tredje part.